جدول قیمت گذاری

جداول قیمت گذاری در ریواس به صورت HTML :

 

نقره ای

30 هزار تومان / ماه
 
 • پزشک تغدیه
 • 1 نفر
 • 1 کلاس
 • 2 روز در هفته
 • تست سلامت
 • پشتیبان انلاین

ثبت نام

طلایی

60 هزار تومان / ماه
 
 • پزشک تغدیه
 • 2 نفر
 • 2 کلاس
 • 3 روز در هفته
 • تست سلامت
 • پشتیبان انلاین

ثبت نام

ويژه

90 هزار تومان / ماه
 
 • پزشک تغدیه
 • 3 نفر
 • 3 کلاس
 • 5 روز در هفته
 • تست سلامت
 • پشتیبان انلاین

ثبت نام

 

نقره ای

30 هزار تومان / ماه
 
 • پزشک تغدیه
 • 1 نفر
 • 1 کلاس
 • 2 روز در هفته
 • تست سلامت
 • پشتیبان انلاین

ثبت نام

طلایی

60 هزار تومان / ماه
 
 • پزشک تغدیه
 • 2 نفر
 • 2 کلاس
 • 3 روز در هفته
 • تست سلامت
 • پشتیبان انلاین

ثبت نام

ويژه

90 هزار تومان / ماه
 
 • پزشک تغدیه
 • 3 نفر
 • 3 کلاس
 • 5 روز در هفته
 • تست سلامت
 • پشتیبان انلاین

ثبت نام

خاص

120 هزار تومان / ماه
 
 • پزشک تغدیه
 • 3 نفر
 • 3 کلاس
 • 5 روز در هفته
 • تست سلامت
 • پشتیبان انلاین

ثبت نام