نظرات Disqus

ریواس برای بخش نظرات در جوملا از Disqus استفاده میکند.

برای استفاده از این سرویس حتما باید در سایت Disqus یک حساب کابری ایجاد کنید.

اموزش استفاده در صفحه راهنما