پورتفولیو و گرید

آموزش استفاده و تنظیم در صفحه راهنما .

ریواس برای نمایش پورتفولیو و گرید از roksprocket استفاده میکند.

برای پورتفولیو از حالت roksprocket mosaic :

 

و برای گرید از roksprocket grid: