نکات لازم برای سلامت دهان و دندان

جلوگیری از بروز بيماري و درمان آن در مراحل اوليه اولين گام براي سلامت دهان و دندان مي‌باشد. هر شخص که در طول زندگي خود دو سري دندان دارد: دندانهاي شيري و دائمي دندانهاي شيري از سن 6 ماهگي تا 3 سالگي در دهان رويش مي‌يابند. از سن 6 تا 12 سالگي به مرور اين دندانها مي‌افتند و بجاي آنها دندانهاي دائمي رشت می کند و درصورت مراقبت از دهان دندان تا پايان عمر در دهان باقي خواهند مي‌مانند.
عوامل پوسيدگي زا
1. رعايت نکردن بهداشت دهان و دندان در زمان مناسب منجر به تشكيل لايه ميكروبي خواهد شد.
2. مصرف نامناسب مواد قندي
استفاده از مواد قندي چسبنده‌ (مانند شكلاتها، تافي‌ها، آدامس‌ها و … ) اين مواد به دلیل خاصيت چسبندگي به دندانها مدت زيادي در دهان خواهند ماند.

سلامت دهان و دندان

سلامت دهان و دندان

استفاده از فلورايد


فلورايد سبب استحكام و مقاومت دندانها شده و آنها را در برابر پوسيدگي مقاوم مي‌سازد. مواد داری فلورايد عبارتند از:

دهان شويه سديم فلورايد: امروزه جهت جلوگیری از پوسيدگي دندان دانش‌آموزان ابتدايي استفاده از دهان شودیه در دست اجرا آموزش پرورش مي‌باشد.

كاربرد ژل فلورايد: اين ژل حاوي غلظت بيشتري از فلورايد است، به همين دليل بايد در مطب توسط دندانپزشك استفاده گردد.
استفاده از خميردندانهاي حاوي فلورايد
فلورايد عنصري است كه به طور طبيعي در آب، خاك و هوا يافت مي‌شود.
زماني‌كه فلورايد به صورت خوراكي به ميزان مناسب مصرف شود دندان را مقاوم كرده و از پوسيدگي جلوگیری خواهد شد.
فلورايد از چند راه مي‌تواند در اختيار دندان قرار گيرد:
1- آب آشاميدني
2- مصرف مواد غذايي مانند چاي و غذاهاي دريايي
استفاده از خميردندان‌هاي فلورايد دار براي كودكان بالاي 2 سال به ميزان كم توصيه مي‌شود ودهان شويه‌هاي حاوي فلورايد فقط برای كودكان بالاي 6 سال توصیه میشود.

سلامت دهان و دندان

مراجعه به دندانپزشک
هر 6 ماه يكبار به ديدن دندانپزشك خود مراجعه کنید تا دندان های شما رو معاینه کنه و در صورت وجود مشکل درمان راحت تر صورت گیرد.
درصورتی که در شرایطی باشیم نتوانیم مسواك بزنیم
شستشوي دهان با آب بعد از خوردن غذا باعث خنثي شدن اسيد و کمتر شدن باكتريها به ميزان 30% مي‌شود.

استفاده از خلال دندان
استفاده گهگداری از خلال دندان براي برداشتن باقيمانده غذايي از روي دندان مفيد است. ولی در درازمدت استفاده از خلال دندان سبب سايش و تحليل لثه خواهد شد.
استفاده از نخ دندان
نخ دندان يك مرحله مهم از مراقبت‌ دهان و دندان است كه اغلب مردم آن را فراموش مي‌كنند و زمانی براي آن صرف نمي‌كنند.


آسب های تغذيه نوزاد با شيشه شير

1ـ كاهش رابطه عاطفي:
وفتی که تغذيه طفل با پستان بين مادر و طفل رابطه عاطفي به وجود مي‌آيد ولي در تغذيه با شيشه شير اين رابطه وجود نخواهد داشت.
2ـ نامناسب بودن بیشتر سر شيشه‌ها سبب به وجود آمدن تغييراتي در قوسهاي دنداني و عمل بلع كودك مي‌شود.
3ـ وفتی که کودک با شيشه شير تغذیه شود كودك مقداري هوا بلع خواهد كرد.
4ـ بر اساس تحقيقات به عمل آمده كودكاني كه با شيشه شير تغذيه مي‌کنند بيشتر از كودكاني كه با پستان مادر تغذيه مي‌شوند دچار انگشت مكيدن خواهد شد.