مکمل فلوید برای زنان باردار

برای بسیاری از زنان باردار این سوال پیش می آید که آیا لازم است مکمل فلوراید مصرف کنند یا خیر.
به طور کلی پاسخ منفی است. شواهدی وجود ندارد که نشان دهد مصرف مکمل فلوراید در دوران بارداری احتمال حفظ سلامت دندانهای کودک را افزایش میدهد.
از آنجا که مکملهای فلورایدی که مادر مصرف میکند میتواند به جنین برسد، این احتمال وجود دارد که با مصرف مکمل فلوراید کودک دچار فلورز یا فلورزیس دندان (dental fluorosis) شود.
شواهد علیه مصرف مکمل فلوراید در دوران بارداری
منابع مختلی وجود دارد که همگی بیان میدارند مصرف مکمل فلوراید در مادران باردار هیچ فایده ای برای کودک ندارد.
آزمایش بالینی
یک آزمایش بالینی بر روی 1400 زن باردار انجام شد. در این آزمایش زنان باردار به دو گروه تقسیم شدند. به گروه اول در شش ماهه آخر بارداری 1 میلی گرم فلوراید در روز داده میشد در حالی که گروه دیگر دارونما مصرف میکردند. کودکان این مادران باردار تا 5 سالگی مورد ارزیابی و نظارت قرار داشتند. هیچ تفاوت قابل توجهی در مقدار پوسیدگی های دندانی بین کودکان این دو گروه مشاهده نشد.
مقاله پژوهشی
یک مقاله پژوهشی که در نشریه Pediatric Dentistry به چاپ رسید بیان میدارد که اگر چه فلوراید وارد جفت میشود اما تجویز مکمل فلوراید برای زنان باردار توصیه نمیشود چون شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد تامین فلوراید برای مادر باردار بروز پوسیدگی دندانی در فرزند را کاهش میدهد.
گزارش آکادمی دندانپزشکی اطفال امریکا
در راهنمای آکادمی دندانپزشکی اطفال امریکا آمده است: "آکادمی دندانپزشکی اطفال امریکا مصرف مکمل فلوراید در دوران بارداری برای کمک به (حفظ سلامت دندانها) در جنین را تایید نمیکند."
نتیجه
اگر چه 50 سال پیش در کشورهای پیشرفته بسیاری از مردم تصور میکردند مصرف مکمل فلوراید در دوران بارداری برای سلامت دندانهای کودک مفید است، اما اکنون علم جدید نشان میدهد این امر حقیقت ندارد.
دلیلی برای مصرف مکمل فلوراید در دوران بارداری وجود ندارد و در واقع دلیل خوبی برای عدم مصرف آن وجود دارد: فلورز دندان

 

دکتر کیخا - دندان پزشکی هاجر