مراجعه به دندان پزشکی در شرایط ویروس کرونا

بیماری همه گیر ویروس کرونا، روش دستیابی به مراقبت های بهداشتی را تغییر داده است و مراقبت از دندان نیز از این قاعده مستثنی نیست.
دندانپزشکان دیگر مجاز به ارائه خدمات درمانی مانند معاینات منظم و سفید کردن دندان نیستند تا انتشار COVID-19 را به حداقل برسانند. اما اگر درد زیادی داشته باشید، دندانپزشک شما قادر به معالجه شما خواهد بود.

چرا این محدودیت ها وجود دارد؟

هنگامی که دندانپزشکان روی دندان های شما کار می کنند، ممکن است ذرات معلق در هوا - قطرات یا اسپری های بزاق یا خون ایجاد شود. به طور معمول وقتی دندانپزشک شما از مته استفاده می کند یا به عنوان مثال پوسته پوسته شدن و جلا دادن را انجام می دهد، این اتفاق رخ می دهد.
دندانپزشکان به طور معمول اقدامات احتیاطی در زمینه کنترل عفونت تحت شرایط عادی را کاهش می دهند تا خطر انتقال بیماری های عفون ، چه بیماری تنفسی و چه از نظر خون، کاهش یابد.
این اقدامات احتیاطی باعث می شود هم بیماران و هم دندانپزشکان در امان باشند زیرا فرض می شود همه بیماران ممکن است عفونت داشته باشند.
اما با وجود بیماری کرونا، خطر آئروسلهای حامل ویروس یا مستقیماً به کارکنان دندانپزشکی و یا فرود آمدن روی سطحی که کارمندان یا بیمار بعدی می توانند لمس کنند، وجود دارد.
این انتقال حتی اگر احساس خوبی داشته باشید ممکن است امکان پذیر باشد، زیرا همه افراد مبتلا به ویروس علائمی ندارند.

چه درمان هایی مجاز نیست؟

اکنون مراقبت های دندانپزشکی غیر ضروری به تعویق افتاده است. این شامل معاینات روتین و معالجه در جایی که درد، خونریزی یا تورم وجود ندارد، می باشد. بنابراین درمان هایی مانند سفید کردن و پر کردن ها باید منتظر بمانند.

سایر شرایط یا درمانهایی که باید به تعویق بیفتند شامل موارد زیر است:

کشیدن دندان (بدون درد و تورم همراه)
دندانهای شکسته یا خرد شده

خونریزی یا لثه های دردناک
هالیتوز (بوی بد دهان)
دندانهای گشاد (که خطر خفگی نیستند)

چه در مان هایی مجاز است؟

کشیدن دندان یا درمان کانال ریشه در زمانی که شخصی دردی حاد ایجاد می کند که در اثر آسیب یا مرگ عصب در دندان ایجاد می شود
به عنوان مثال ، دندانهای جلوی فوقانی بطور چشمگیری آسیب دیده اند (این مثالی است که می توان آن را پر کرد.
مدیریت زخم یا سایر مشکلات مربوط به لثه و لثه ها
مراقبت از بیماران با شرایط پزشکی پیچیده و در صورت عدم درمان ممکن است به وخیم تر شدن سلامت عمومی آنها منجر شود.
مدیریت بیمارانی که دارای مشکلات دندانپزشکی در ارتباط با عوامل اجتماعی یا فرهنگی هستند و در صورت عدم ارائه مراقبت های حرفه ای به سرعت توسعه می یابد.
در جائیکه یک بیمار برای مراقبت که از نظر پزشکی ضروری است توسط پزشک ارجاع می شود.

بسیاری از اقدامات دندانپزشکی فقط برای مدیریت مشکلات دندانپزشکی ناشی از درد ، فوری یا فوریت های پزشکی هستند.
بنابراین با دندانپزشک معمول خود تماس بگیرید تا ببینید چه خدماتی می توانند ارائه دهند. و برای لغو درمان ها از قبل آماده شوید.

دندانپزشکی دکتر کیخا با بیمه تامین اجتماعی