دلایل افتادن دندان در بزرگسالان

تحقیقات جدید نشان میدهند عواملی که باعث افتادن دندان میشوند، تا حدی تحت کنترل خودمان هستند. کارشناسان دندانپزشکی در Journal of Periodontology، 9 عامل زمینه ساز افتادن دندان به علت بیماری پریودنتال (بیماری شدید لثه) را فهرست کرده اند که در اینجا به آنها اشاره میکنیم:
- سن بالای 35
- جنسیت مرد
- عدم مراجعه به دندانپزشک و مراقبتهای حرفه ای
- عدم استفاده از مسواک
- سیگار کشیدن (در حال حاضر و یا در گذشته)
- ابتلا به دیابت
- ابتلا به فشار خون بالا
- ابتلا به آرتروز روماتیسمی
در مورد نهم، دندان جلویی بیشتر از دندانهای عقبی دهان احتمال داشت که به علت بیماری لثه از دست برود. برخی از این فاکتورها مانند سن و جنسیت را نمیتوان کنترل کرد اما بقیه فاکتورها مانند سیگار، مسواک و مراجعات منظم به دندانپزشک به خود افراد بستگی دارند.
در این مطالعه افراد بزرگسالی تحت مطالعه قرار گرفتند که یک دندان از دست رفته داشتند و به صورت تصادفی از کلینیک دندانپزشکی عمومی در کویت انتخاب شدند. 1775 بیمار در این تحقیقات شرکت داشتند و به طور کلی این جمعیت 3694 دندان طبیعی را از دست داده بودند و در کل 14 بیمار همه دندانهایشان را از دست داده بودند.

اصلی ترین عامل از دست دادن دندان
بیماری لثه اولین عامل افتادن دندان است. تحقیقات نشان میدهند بیماری لثه یکی از دلایل اصلی از دست دادن دندان در دنیا به شمار می آید.
افتادن دندان در بزرگسالی در مردان دو برابر زنان است. از دست دادن دندان در افراد بالای 35 سال شایعتر است.
در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد حدود سه نفر از هر ده نفری که دندان خود را از دست میدهند، در حال حاضر یا در گذشته سیگار مصرف کرده اند. محققان تاکید کردند اگر اطلاعات بیشتری راجع به عادات رفتاری افراد سیگاری و سابقه آنها در دست بود، ارتباط محکمتری بین سیگار و از دست دادن دندان مشاهده میشد.
پیامدهای عدم رعایت بهداشت دهان و دندان
در این تحقیقات تقریبا 40 درصد از بیماران گزارش کردند که هرگز هیچ مراقبت دندانپزشکی دریافت نکرده اند. تنها 13 درصد از آنها گفتند که ظرف شش ماه پیش از کشیدن دندانشان، به دندانپزشک مراجعه کرده بودند.
بیشتر بیماران (60 درصد) گفتند که هرگز مسواک نزده و یا تنها گهگاهی مسواک میزدند. تنها 16 درصد از این افراد گزارش کردند که حداقل دو بار در روز مسواک میزدند.
ارتباط سلامتی با از دست دادن دندان
بسیاری از بیمارانی که در این مطالعه شرکت داشتند، مشکلات دیگر پزشکی نیز داشتند. تقریبا یک نفر از هر پنح نفر به دیابت نوع دو مبتلا بود. ارتباط بین بیماری لثه و دیابت به خوبی در تحقیقات مختلف مشخص شده است.
بیش از یک نفر از هر ده بیمار به فشار خون بالا مبتلا بود. محققان یادآوری کردند پژوهشی در سال 2004 ارتباط بین بیماری لثه و فشار خون بالا در زنان یائسه را نشان داده است. طبق گفته این محققان جدا از این پژوهش، ارتباط بین بیماری لثه و فشار خون بالا تا کنون به خوبی بررسی و مشخص نشده است.
همچنین این پژوهش نشان میدهد ارتباط قوی بین آرتروز روماتیسمی و از دست دادن دندان به علت بیماری لثه وجود دارد. اگر چه این ارتباط به خوبی روشن نیست.
لازم به ذکر است که هیچ آزمایشی هنوز انجام نشده تا نشان دهد دیابت، فشار خون بالا یا آرتروز باعث از دست دادن دندان میشود.
اگر چه این پژوهش در کویت صورت گرفته است اما از دست دادن دندان به علت بیماری لثه در اکثر مطالعات سرتاسر دنیا شباهت قابل توجهی دارد.

 

دکتر کیخا - دندان پزشکی هاجر