آیا درست است که آدماس برای بهداشت دهان و دندان مفید است؟

بله به طور گسترده ای پذیرفته شده است که آدامس بدون قند برای سلامت دهان، مفید است. علاوه بر این، مواد تشکیل دهنده در آدامس بدون قند، توسط باکتری های دهان قابل تخمیر نیست که این عامل مهمی در عدم پوسیدگی دندان ها، محسوب می شود.
از طرفی بزاق طبیهی دهان، دفاع خوب بدن در مقابل فساد دندانی است. این بزاق حاوی مواد بافر است که به خنثی سازی اسید کمک می کند تا باعث پوسیدگی دندان ها نشود. آدامس جویدن باعث تحریک تولید بزاق می شود و تنها پس از 20 دقیقه جویدن، اسید ها خنثی خواهند شد.


مزایای جویدن آدامس در مراقبت از دندان ها چیست؟

مجموعه ی گسترده ای از شواهد علمی وجود دارد که ثابت می کند که جویدن آدامس بدون قند، مزایای زیادی در مراقب های دهانی دارد. همانطور که ذکر شد، آدامس بدون قند باعث تحریک بزاق به میزان ده برابر میزان حالت عادی آن می شود. این ترشح بزاق به گونه ای است که نارحتی های ناشی از خشکی دهان و نیز اسیدهای پالک را خنثی و بافر می کند. همچنین از مینای دندان پشتیبانی کرده و به کاهش عوامل خطر های مرتبط با پوسیدگی دندان، کمک می کند.


آیا مزایای بهداشت دهان و دندان ناشی از جویدن آدامس بدون قند، توسط مراجع علمی ثابت شده است؟

بله مزایای جویدن آدامس بدون قند در بهداشت دهان و دندان، توسط مطالعات متعددی منتشر شده است.
در اتحادیه اروپا یک لیست از موارد مثبت از ادعاهای بهداتشی مجاز برای مواد غذایی در ماه می 2012 منتشر شده است. در این لیست چهار مورد ادعا مربوط به استفاده از آدامس فاقد قند ذکر شده است که به قرار زیر است:
جویدن آدامس بدون قند موجب حفظ کانی سازی دندان می شود.
جویدن آدامس بدون قند موجب خنثی سازی اسید پلاک می شود.
جویدن آدامس بدون قند موجب کاهش خشکی دهان می شود.
جویدن آدامس بدون قند با کاربامید، اسیدهای پالک را به طور موثر تر از آدامس بدون قند بدون کاربامید، خنثی می کند.
دیگر موارد نیز مربوط به فلوراید، ویتامین سی و کلسیم است:
فلوراید به حفظ کانی سازی دندان کمک می کند.
کلسیم برای حفظ دندان های طبیعی مورد نیاز است.
ویتامین سی به تشکیل طبیعی کلاژن ها برای عملکرد طبیعی دندان ها کمک می کند.

آیا نقش آدامس در حمایت از بهداشت دهان به طور مستقل شناخته شده است؟

بله فدراسیون جهانی دندانپزشکی FDI و بسیاری از انجمن های دندانپزشکی سراسر دنیا، می دانند که آدامس بدون قند و بدون چربی از سلامت دندان ها حمایت می کند.
آیا مزایای آدامس دیگری وجود دارد؟
علم جدید نشان می دهد که آدامس جویدن باعث افزایش مزایای مرتبط با سلامت، از جمله حمایت از رژیم غذایی و مدیریت وزن، تمرکز، دقت و هشیاری و مدیریت استرس می شود.

برای مشاهده سایر مقالات دندانپزشکی دکتر کیخا کلیک کنید.