نوشیدن الکل باعث از بین رفتن دندان میشود

نوشیدن الکل می تواند باکتری های بیمار کننده دهان را افزایش دهد:

همانطور که می دانید تغییر در میکروب های موجود در دهان و دندان به بیمار یهای لثه، بیماری های قلبی، سرطان و سایر مشکلات منجر می شود. تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان نیز همین موضوع را تایید می کند. زمانی که فردی الکل می نوشد تعادل بین باکتری های خوب و باکتری های بد دهان به هم می خورد. همین امر موجب می شود طیف وسیعی از بیماری ها به سراغ فرد بیاید. یکی از مطالعات انجام شده در سال 2018 نشان می دهد افرادی که یک یا چند نوشیدنی الکل دار در روز می نوشند با مشکلات مختلفی مواجه می شوند. یکی از این مشکلات به هم خوردن تعادل سالم ترکیب میکروب های موجود در دهان و دندان است . چنین شرایطی به مشکلاتی همچون عفونت لثه، سرطان یا بیماری های قلیب عروقی منجر می شود. این مطالعات نشان می دهد نوشیدنی های حاوی الکل تعادل بین میکروب های موجود در دهان را به هم می زند. در این شرایط باکتری های مفید از دندان پاک می شوند و باکتری های ملتهب کننده متعددی شروع به رشد می کنند. نوشیدن موادی که الکل های زیادی دارند به ایجاد بیماری های مختلفی منجر می شود. یکی از این بیماری های خطرناک سرطان است.

باکتری های خوب در برابر باکتری های بد:

بیش از 700 گونه مختلف از باکتری ها و قارچ های خاص در دهان زندگی می کنند. بیشتر این میکروارگانیسم ها می توانند نقش مهمی در حفظ سلامت انسان ها ایفا کنند. به عنوان مثال برخی به هضم مواد مغذی کمک می کنند و برخی پاسخ های ایمنی ایجاد می کنند. افرادی که بیش از حد به سراغ نوشیدنی های الکل دار می روند باکتری های مضری در دهانشان خواهند داشت. در این شرایط پروبیوتیک های مفید کاهش می یابد. ترکیب باکتری های موجود در دهان و دندان می تواند بر روی توسعه سرطان های دهان و سرطان های سیستم گوارش اثر بگذارد.