4 نوع مختلف دندان و نحوه عملکرد آن ها

اجزای تشکیل دهنده دندان و عملکرد آن ها که باید بشناسید:

دندان های شما و ساختار دهانتان نقش بسیار مهمی در خوردن، حرف زدن و سالم ماندن ایفا می کنند. بیشتر ماها تا زمانی که مشکلی که برای دندان هایمان پیش نیامده از بررسی کردن آن ها چشم می پوشیم. اینکار نه تنها باعث نابودی دندان ها می شود بله مشکلات زیادی برای ما ایجاد می کند. با مسواک زدن، به دست آوردن اطلاعات درست درباره دندان ها و رعایت بهداشت دهان و دندان می توانید دندان های سالمی داشته باشید. در مورد مرواریدهای سفیدی که در دهانتان دارید چقدر می دانید؟

توسعه دندان ها:

انسان ها دو نوع دارند: دندان های شیری و دندان های دائم. اگرچه زمانبندی این دندان ها با هم متفاوت است اما رشد و توسعه ان ها بسیار شبیه هم خواهد بود.

اجزای تشکیل دهنده دندان ها:

دندان شما به دو بخش اصلی تقسیم بندی می شود: تاج که قابل مشاهده است و بخش سفید آن را تشکیل می دهد و ریشه که از دید انسان ها مخفی است.ریشه زیر خط لثه می روید و به دندان ها کمک می کند به استخوان زیرینش به درستی وصل گردد. هر کدام از دندان های شما از چهار نوع بافت مختلف تشکیل شده است که هر کدام عملکرد خاصی دارند.

مینای دندان:

این بخش ماده قابل مشاهده ای است که تاج دندان را پوشش می دهد.
عاج: زیر مینای دندان می توانید عاج را پیدا کنید.
سیمان دندان: این بخش ریشه دندان را می پوشاند و به آن کمک می کند به راحتی به استخوان های زیرین وصل گردد.
پالپ: پالپ در مرکز و هسته دندان ها یافت می شود و دربرگیرنده رگ های خونی، اعصاب و سایر بافت های نرمی است که به تحویل مواد غذایی و سیگنال دهی به دندان ها کمک می کند.
خوب همانطور که مشاهده کردید دندان های ما از چهار بخش مختلف تشکیل شده که هر کدام عملکرد خاص خود را دارند.