استرس در دوران بارداری خطر پوسیدگی دندان در فرزند

 استرس در دوران بارداری با شماری از عوارض و مشکلات سلامتی برای کودک همراه است از جمله وزن کم در هنگام تولد و افزایش خطر آسم و آلرژی اما پژوهشی برای اولین بار نشان داده است که استرس مزمن در دوران بارداری میتواند خطر پوسیدگی دندان در کودک را افزایش دهد. 

 استرس در دوران بارداری و پوسیدگی دندان

دکتر ویل صباح از موسسه دندانپزشکی کالج کینگ لندن در انگلستان و همکارانش یافته های پژوهش جدید خود را در American Journal of Public Health منتشر کردند. امروزه پوسیدگی دندان اولین عامل بیماری کودکی در ایالات متحده است. طبق گزارش موسسه ملی Dental and Craniofacial Research ، 42 درصد از کودکان در سن 2 تا 11 ساله در امریکا دچار پوسیدگی دندانی در دندانهای شیری خود هستند و از طرفی 21 درصد از کودکان 6 تا 11 ساله در دندانهای دائمی خود دچار پوسیدگی دندانی می باشند.
بهداشت ضعیف دهان و دندان و مصرف زیاد شیرینی جات و نوشیدنیهای شیرین متداولترین عامل پوسیدگی دندان در کودکان است اما دکتر صباح و همکارانش بیان میدارند که میزان استرس مادر در دوران بارداری نیز میتواند در این امر نقش داشته باشد. این گروه تحقیقاتی که شامل محققان دانشگاه واشینگتن در سیاتل بود، داده های 716 کودک و مادرانشان را مورد بررسی و آنالیز قرار داد که بخشی از شرکت کنندگان پژوهش "بررسی تغذیه و سلامت ملی" از 1988 تا 1994 بودند. کودکانی که در این مطالعه شرکت کردند، در سن 2 تا 6 سال و مادرانشان 30 سال به بالا بودند.

 

 استرس در دوران بارداری و پوسیدگی دندان

 

در این تحقیقات نشانگرهای زیستی استرس مزمن (به طوری که توسط نشانگرهای بار آلوستاتیک (allostatic load) ارزیابی میشود)، در دوران بارداری مادران مورد ارزیابی قرار گرفت. این گروه به ویژه سطح لیپوپروتئین پر چگال (کلسترول خوب)، تری گلیسیرید، گلوکز و پروتئین واکنشگر سی (C-reactive ) خون و نیز فشار خون و دور کمر را ارزیابی کردند.
محققان علاوه بر نظارت بر بروز پوسیدگی دندانی در کودکانی که از این مادران متولد میشوند، موارد دیگری را علاوه بر رفتارهای مراقبتی دیگر، ارزیابی میکردند از جمله وضعیت اجتماعی اقتصادی مادران، تعداد معاینات دندانپزشکی کودکان، این که آیا مادران از شیر خود کودک را تغذیه میکنند یا خیر و آیا روزانه به کودک صبحانه داده میشود یا خیر.
استرس مادر در دوران بارداری را باید به عنوان یک عامل زمینه ساز پوسیدگی دندان در فرزند به شمار آورد. این تحقیقات نشان داد در فرزندِ مادرانی که یک یا چند نشانگر AL یا بار آلوستاتیک (نشانگر استرس) داشتند، در مقایسه با مادرانی که هیچ نشانگر AL نداشتند، احتمال پوسیدگی دندان بیشتر بود. همچنین مشخص شد بروز پوسیدگی دندان در کودکانی که از شیر مادر تغذیه نکرده بودند، شایعتر بود و میزان کمتر تغذیه از شیر مادر در بین مادرانی که درامد مالی پایینتری داشتند، در حد قابل توجهی متداولتر بود.
در مادرانی که شرایط مالی ضعیفتری داشتند، احتمال بردن کودک نزد دندانپزشک در 12 ماه گذشته کمتر بوده و کمتر احتمال داشت که هر روز کودکشان را از شیر سینه شان تغذیه کنند.
اگر چه در مطالعات پیشین ارتباط وضعیت اقتصادی اجتماعی ضعیف با افزایش خطر پوسیدگی دندان در فرزندان مشخص شده بود اما در این مطالعه، محققان استرس را به عنوان عامل این ارتباط شناسایی کرده اند.

دکتر کیخا - دندان پزشکی هاجر