دندانپزشکی اطفال

يک کودک در طي سالياني که دندانها تشکيل مي شوند و تکامل مي يابند اگر فلورايد زيادي دريافت کرده باشد ممکن است دچار نقصي در ميناي دندان شود که فلوروزيس ناميده مي شود. مصرف مقدار زياد فلورايد خوراکي مي تواند روي ميناي دندان ايجاد نقص و آسيب نمايد.
چگونه فلوروزيس مينا مي تواند ايجاد نگراني کند؟
نماي فلوروزيس در افراد مختلف متفاوت است و ممکن است بصورت تغيير رنگ و يا لکه هاي قهوه اي رنگ و نواقص مينايي ظاهر شود. مينا ممکن است حفره حفره، خشن و ناصاف شود و تميز کردنش مشکل شود. در موارد خفيف يکسري لکه هاي سفيد رنگ کوچک که اغلب قابل توجه نمي باشد ديده مي شود.

چگونه کودکي مبتلا به فلوروزيس ميناي مي شود؟
با خوردن مقادير زياد از حد فلورايد با توجه به سن و وزن کودک در طي سالياني که دندانها تشکيل و تکامل مي يابند ممکن است فلوروزيس ايجاد شود. مصرف اضافي فلورايد ممکن است به طرق مختلف اتفاق بيفتد: نخست اينکه، آب شرب شهر داراي فلورايد باشد يعني فلورايد به آن افزوده شده باشد و کودک نيز فرآورده فلورايدي استفاده کند. سوم اينکه، کودکان ممکن است مقدار زيادي خمير دندان فلورايدي استفاده کرده و آن را به هنگام مسواک زدن ببلعند.

چگونه مي توان از فلوروزيس جلوگيري کرد؟
قدم اول، مشاوره با دندانپزشک اطفال مي باشد. وي از مقدار فلورايد آب آشاميدني مطلع بوده و در صورتيکه بچه اي نياز به فلورايد اضافي داشته باشد مقدار و نحوه مصرف را تعيين مي کند. قدم دوم، مشاهده مقدار مصرف خمير دندان مي باشد. کلاً مقدار کمي خمير دندان بايد بر مسواک گذاشته شود. به بچه ياد بدهيد که خمير دندان را نخورد و بعد از شستن دندانها آب دهان را بيرون بريزد.

با اين اوصاف آيا بايد مصرف فلورايد را کنار گذاشت؟
خير، فلورايد از پوسيدگي دندان جلوگيري مي کند و نقش مهمي براي داشتن دندانهاي سالم و بالتبع داشتن لبخندي پر نشاط براي تمام لحظات عمر ايفا مي کند. کودک بايدفلورايد را مصرف کند،اما نه به مقدار خيلي زياد. با کمک دندانپزشکان فلورايد را مي توان به قدر کافي و با خيال راحت مصرف کرد.

آيا فلوروزيس قابل معالجه مي باشد؟
فلورايد جزئي از ترکيب دندان مي باشد و نمي توان آن را برداشت ولي اگر اثر فلورويس بر دندانهابزرگ و چشمگير باشد ميتوان درمانهاي خاص دندانپزشکي ترميمي و زيبايي آنها را اصلاح نمود. اگر کودک شما از فلوروزيس رنج مي برد دندانپزشک اطفال ميتواند در مورد روشهاي دندانپزشکي که به کمک آن شانس اينکه لبخند و اعتماد بنفس از دست رفته، به کودک شما بازگردانيده شود را به شما توضيح داده و يا اقدام نمايد.