خدمات زیبایی

طرح درمان زيبايي ايمپلنت ها جايگاه خاصي را به خود اختصاص مي دهند .

جنس ايمپلنت از تيتانيوم است که به شکل ريشه دندان طراحي شده و سازگاري کامل با وضعيت بافت ميزبان دارد .
تجزيه و تحليل نياز بيمار با توجه به سن , دندان هاي باقيمانده , خواست بيمار , فوريت بودن و وضعيت اجتماعي بيمار در درمان ايمپلنت مد نظر خواهد بود .
لبخند زيبا بخش مهمي از تامين نظريات بيمار است که بايد در ارزيابي هاي قبل از جراحي مد نظر باشد و در هر طرح درمان استتيک در نظر گرفته شود .

وقتي درمان ايمپلنت جهت اقدام ماگزيلا در نظر گرفته مي شود در صورت مناسب نبودن پلان انسيزال ممکن است ضرورت درمان هاي ارتودنسي , جراحي فک , کراون , لامينت را جهت ايجاد هارموني و زيبايي طلب کند .
درمان ايمپلنت درمان قرن بيست و يکم است .

ايمپلنت نه فقط فانکشنال و استه تيک مورد نظر را به بهترين شکل تامين مي کند بلکه از تراش بي مورد و آسيب رساندن به دندان هاي مجاور جلوگيري مي کند .
هر چند در شرايط فعلي اين روش درماني به صورت درمان لوکس مطرح است , زمان چنداني طول نمي کشد که با کاهش قابل توجه هزينه ها درمان با اين روش براي عموم عادي به نظر خواهد آمد .

ايمپلنت دنداني چيست :
ايمپلنت بهترين جايگزين براي دندانهاي از دست رفته شما مي باشد . ايمپلنت هاي دنداني پيچ استوانه اي مخروطي شبيه ريشه دندان است از جنس تيتانيوم كه قابليت پيوند (جوش خوردن) با استخوان فك را داراست.

اين پيچ به گونه اي طراحي شده كه مي تواند جايگزين ريشه دندان شود ، و دندان به طرق مختلف بر روي آن بكار گرفته شود .
استخوان، بعد از دوره كوتاهي در اطراف ايمپلنت رشد مي كند و آنرا در بر مي گيرد (اسئواينتگريشن) بطوريكه همان احساس دندان طبيعي را خواهيد داشت.

ايمپلنت دنداني از دو جزء اصلي ساخته شده است :
1) فيكسچر 2) اباتمنت
به جاي دنداني كه از دست داده ايد ابتدا فيكسچر در داخل استخوان فك شما كار گذاشته مي شود و سپس بر روي آن ابا تمنت همراه با روكش ساخته شده قرار مي گيرد. در اين طرح درمان شما از مزاياي زيادي برخوردار مي شويد از قبيل:
• ديگر نيازي به خارج كردن پروتز از دهان خود نداريد
• در درمان ايمپلنت مانند ديگر درمان ها نياز به تراشيدن دندان هاي مجاور سالم نيست.
• ظاهر دندان ايمپلنت بسيار شبيه دندان طبيعي بوده و با دندان طبيعي تفاوت ظاهري ندارد .
• در هنگام صحبت كردن و غذا خوردن احساس بسيار راحت و خوبي خواهيد داشت
• از تحليل استخوان و پيري زود رس در صورت جلوگيري مي كند.
• هيچگونه فشار اضافي به لثه وارد نمي كند .