پرکردن دندان چیست و چه فرآیندهایی دارد ؟

زمانی که دندان شما دچار کرم خوردگی یا اسیب می شود، دندانپزشک تلاش می کند بخش پوسیده دندان را بردارد و ناحیه مدنظر را با مواد خاصی پر نماید. به این فرایند ترمیمی، پر کردن دندان گفته می شود. از پر کردن دندان برای ترمیم دندان شکسته یا ترک خورده نیز استفاده می شود.


پرکردن دندان چه مراحلی دارد ؟


در ابتدا دندانپزشک از بی حسی موضعی برای بی حس کردن ناحیه مدنظر و اطراف آن استفاده می کند. سپس به کمک دستگاه مخصوص بخش فاسد دندان برداشته می شود. انتخاب ابزار مناسب به سطح راحتی دندانپزشک، سطح آموزش و هزینه های موجود برای خرید ابزار و تجهیزات بستگی خواهد داشت. در گام بعدی دندانپزشک تلاش می کند ناحیه مدنظر را مورد بررسی قرار دهد تا ببیند همه بخش های فاسد به طور کلی برداشته شده اند یا خیر. بعد از اینکه پوسیدگی از روی دندان برداشته شد، دندانپزشک می تواند فضای موجود را با تمیز کردن حفره آماده کند. اگر پوسیدگی نزدیک ریشه دندان باشد دندانپزشک می تواند یک رزین کامپوزیتی یا عنصر دیگری را در آن قرار دهد و از اعصاب دندان محافظت نماید. معمولا بعد از پر کردن دندان، پزشک آن را مورد بررسی قرار می دهد و سطوح اضافی را می خراشد.
برای پر کردن دندان ها به مراحل دیگری هم نیاز خواهیم داشت. بعد از اینکه دندانپزشک پوسیدگی را برداشت و ناحیه مدنظر را تمیز کرد، از یک ماده خاص که با رنگ دندان همخوانی دارد استفاده می کند و آن را به شکل لایه ای اعمال می نماید. سپس از نور خاصی که هر لایه را سفت می کند استفاده می کند. بعد از اتمام این فرآیند، دندانپزشک به ماده پرکننده شکل می دهد تا نتیجه مطلوب حاصل شود. در نهایت هم مواد اضافی برداشته می شود و دندان پر شده به خوبی آماده استفاده می گردد.

دندانپزشکی دکتر کیخا تحت قرارداد با بیمه تامین اجتماعی با سابقه طولانی واقع در بلوار کشاورز اقدام به پر کردن و ترمیم دندان های شما اقدام مینماید .